สอน Data Mining ด้วย Excel: การสร้าง Prediction calculator

BUY CRYPTO CURRENCYสอนการสร้าง Prediction Calculator ซึ่งใช้ช่วยในการคำนวณหาคะแนนจาก profile ที่เราบันทึกค…

source YouTube

ADS

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*